Registrácia Race of Hope
 

Počet prihlásených: Počet prihlásených 

 


Propozície Race of Hope - Devilwork bikepark Košútka - Hriňová
 
Názov pretekov:  Race of Hope
Usporiadateľ: Devilwork racing
Organizátor: Devilwork racing
Termín konania: Nedeľa 12.10.2014
Miesto konania: Hriňová / GPS súradnice: 48.561302,19.531588
 
Trať:
Štart – 725 m.n.m. 
Cieľ - 503 m.n.m. 
Dĺžka - 1650 m 
Prevýšenie - 220 m
 

Prezentácia: pod reštauráciou
 
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora
s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie
do 08.10.2014 na mail hucko@devilwork.eu.

 

Časový harmonogram:

Nedeľa 12.10.2014

09.00 - 11.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati  
12.00 štart Semifinále  
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
 

Kategórie: Hardtail, Full, Ženy.
 
Podmienky štartu:

pre všetky kategórie:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Pretekári pod 15 rokov musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
 
Odporúčané:
 chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
 
Prihlášky:
Online  od stredy 01.10.2014 do stredy 08.10.2014 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.
 
Štartovné:
Prihlásení online s úhradou na mieste 15 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 18 EUR. Štartovné sa nevracia.  

Štartovné zahŕňa poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas nedele.
 
Odmeny:
 Vecné.
 
Ubytovanie:

Penzión Košútka - mob: +421 (0) 905 773 344, e-mail: penzion@kosutka.sk
Občerstvenie: Reštaurácia penziónu
 

Ostatné ustanovenia:

‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.  

‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.  

‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.  

‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.  

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.  

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné  
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.  

‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených  

miestach.
 ‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov  

a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.  

‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5  

minút po príchode posledného pretekára do cieľa.  

‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia  

pretekov.  

‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, stránkach ostatných mediálnych partnerov.  

 

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Vladimír Hučko, +421 903 503 264, hucko@devilwork.eu

Vladimír Hučko